Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
W strukturze mózgu można wyróżnić trzy warstwy funkcjonalne odpowiedzialne za podstawowe zachowania człowieka. 
  1. Najgłębsza warstwa - pień mózgu - jest odpowiedzialna za procesy autonomiczne, przetrwania, takie jak bicie serca, oddychanie, ciśnienie krwi, trawienie oraz podniecenie. W skład pnia mózgu wchodzą struktury podstawowe: móżdżek, most i wzgórze.
  2. Pień mózgu otoczony jest przez warstwę drugą - układ limbiczny - odpowiedzialną za motywację, emocje i pamięć. Układ limbiczny obejmuje hipokamp, ciało migdałowate oraz podwzgórze.
  3. Trzecia warstwa - mózg - jest funkcjonalnie odpowiedzialna za integrację informacji, koordynację ruchową oraz myślenie analityczne i abstrakcyjne. Podstawowymi częściami mózgu są kora mózgowa i ciało modzelowate.  
Płat czołowy, czyli przednia część mózgu, jest zaangażowany w planowanie, organizowanie, rozwiązywanie problemów, wybiórczą uwagę, osobowość oraz różnorodne wyższe funkcje poznawcze, m.in. zachowanie i emocje.  

Autonomiczny układ nerwowy składa się z części współczulnej i przywspółczulnej. Część współczulna układu nerwowego przygotowuje ciało na nagły stres lub do aktywności fizycznej poprzez przyspieszenia akcji serca, zwiększenie siły skurczu mięśni serca, dopływu krwi do serca i aktywnych mięśni, przyspieszenie tempa metabolizmu, zwiększenie ciśnienia krwi i tempa wymiany gazowej między płucami a krwią, jak również poprawę aktywności umysłowej i szybkości reagowania. Część przywspółczulna kontroluje elementarne funkcje takie jak trawienie, oddawanie moczu, zdolność wydzielniczą gruczołów i ochronę zasobów energetycznych. Działanie tej części, przeciwnie do części współczulnej, prowadzi do zwolnienia akcji serca, zwężenia naczyń wieńcowych oraz oskrzeli.  

Komunikacja między komórkami nerwowymi opiera się na neurotransmisji. Neurotransmitery są to związki chemiczne zdolne do wywołania, wzmocnienia i modulacji sygnału elektrycznego przesyłanego z jednej komórki do drugiej. Związki te uwalniane są do szczeliny synaptycznej a następnie wiążą się z receptorami, których rodzaj w dużym stopniu decyduje o ostatecznym wpływie tych związków na organizm. Neurotransmitery mogą prowadzić do powstania pobudzających bądź hamujących potencjałów postsynaptycznych. Do neurotransmiterów należą związki chemiczne o różnej budowie, poczynając od prostych amin (dopamina) i aminokwasów (kwas gammaaminomasłowy – GABA), a kończąc na polipeptydach (enkefaliny). Noradrenalina, dopamina, serotonina i GABA są zaangażowane w kontrolę wielu stanów emocjonalnych i mentalnych. Większość leków psychoaktywnych wpływa na organizm zmieniając metabolizm neurotransmiterów oraz wrażliwość receptorów na te związki.

Central nervous system 1 en

Central nervous system 2 en

Central nervous system 3 en

Central nervous system 4 en

drucken