Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

Zagrożenia jakie niesie doping!


Ta platforma informacyjna skierowana jest do wszystkich  zainteresowanych osób, nie tylko sportowców. Wielu różnych ekspertów podzieliło się najnowszą wiedzą na tematy związane z dopingiem. Dzięki temu, możliwe było stworzenie tej interaktywnej platformy oraz wielopoziomowych materiałów nauczania zawierających różnorodne informacje.

 
Uniwersytet Medyczny w Plovdiv, Bułgaria
 
 
Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy
 
 
Uniwersytet Arystotelesa w Tesalonikach, Grecja
 
 
Instytut Sportu, Warszawa, Polska
 

 
Uniwersytet Extremadura, Hiszpania
Pobierz:
Wielopoziomowe materiały nauczania

Pobierz:
Sprawozdanie z Kongresu
„Biomedyczne niekorzystne efekty stosowania dopingu”

Film instruktażowy:
Jak poruszać się po tej stronie internetowej!
(Format AVI, 11 MB )

drucken 

www.doping-prevention.com