Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Hormony realizují endokrinní regulaci tělesných funkcí.  Jde o chemické „posly“ produkované endokrinními žlázami a/nebo endokrinními buňkami některých orgánů (ledviny, srdce apod.), jejichž sekrety jsou uvolňovány přímo do krevního řečiště a k cílovým buňkám, kde hormony, poté co se naváží na proteinový receptor buňky, vykazují své specifické účinky.  Mezi hlavní endokrinní žlázy těla patří podvěsek mozkový (hypofýza), štítná žláza, příštítná tělíska, nadledvinky, slinivka, vaječníky a varlata.  Hypotalamus je hlavní částí centrálního nervového systému, ale také produkuje hormony a je považován za neuroendokrinní orgán.  Hypotalamus je přímo cévami propojen s předním lalokem hypofýzy – hypotalamické neuronální buňky vylučují do tohoto zpětnovazebního portálu několik uvolňujících a inhibičních hormonů, které regulují hypofyzární sekreci.  Každý z těchto primárních hormonů předního laloku hypofýzy má hypotalamický uvolňující hormon, většinou nazývaný uvolňující faktor (gonadotropní uvolňující hormon stimuluje sekreci obou předních gonadotropinů přední hypofýzy, luteinizačního a folikulostimulačního hormonu). 

Následující hormony a jejich uvolňující faktory, jakož i jiné látky s podobnou chemickou strukturu nebo podobným biologickým účinkem jsou zakázány.
  1. Erytropoetin (EPO) je hormon se strukturou glykoproteinu, který je uvolňován ledvinami (85 %) a játry (15 %); sekrece EPO je stimulována hypoxií.
  2. Lidský růstový hormon (hGH) je hormon se strukturou peptidu vylučovaný předním lalokem hypofýzy.  Hypotalamický růstový hormon-uvolňující hormon (GHRH) a pravděpodobně ghrelin stimulují sekreci hGH.  Kromě dalších přímých účinků na cílové buňky stimuluje hGH také syntézu IGF-1 (insulin-like growth factor 1) ve všech tkáních.  Ve většině tkání má IGF-1 lokální účinek, ale játra ho vylučují přimo do krevního oběhu.  MFG (mechano growth factor) je odvozen od genu pro IGF-1 alternativním spojením a je exprimován v kosterních svalech.
  3. Mezi gonadotropiny, které jsou zakázané pouze u mužů, patří luteinizační hormon (LH) a lidský choriový gonadotropin (hCG).  LH je glykoproteid vylučovaný v předním laloku hypofýzy, který reguluje sekreční a gametogenní funkci varlat a vaječníků.  Hypotalamický gonadotropin-uvolňující hormon (GnRH) stimuluje sekreci LH.  Lidský choriový gonadotropin (hCG) je placentární hormon.  Jeho přítomnost v plazmě a moči je jedním z nejčasnějších signálů těhotenství a test jeho přítomnosti je základem těhotenských testů.  Malé množství hCG také uvolňují některé typy nádorů, a to u obou pohlaví (tvz. „nádorové markry“).  
  4. Inzulín je vylučován β-buňkami Langerhansových ostrůvků endokrinního pankreatu (slinivky břišní); ovlivňuje zejména metabolismus karbohydrátů, tuků, ale i proteinový metabolizmus.  Je povolen pouze sportovcům s prokázaným na inzulínu závislým diabetem mellitem.  
  5. Kortikotropní hormon (adrenokortikotropní hormon, ACTH) je produkován předním lalokem hypofýzy a reguluje sekreci steroidních hormonů z kůry nadledvin.  V důsledku nejrůznějších stresových podnětů uvolňuje hypotalamus kortikotropní-uvolňující hormon (CRH), který stimuluje uvolňování ACTH.

Hormones related 1 en

Hormones related 3 en

Hormones related 4 en

Hormones related 5 en

Hormones related 6 en

Hormones related 7 en

drucken