Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Gen je biologická jednotka dědičnosti a představuje zjednodušené kódy pro výrobu bílkovin. V některých případech jsou tyto geny defektní a obsahují nesprávnou informaci, která vede k nedostatečné syntéze nebo naopak. V tomto případě se genová léčba snaží o opravu defektních genů. Pokud je ale možné zvýšit např. svalové proteiny, měla by být zvážena možnost zneužití.

Následně vyvolala možnost zneužívat genovou terapii ve sportu to, že Světová antidopingová agentura (WADA) vložila genový doping na Seznam zakázaných látek. Je definovaný jako
„neterapeutické použití buněk, genů, genetických prvků nebo modulace genové exprese s potenciálem zvýšit výkonnost sportovce“ (WADA, 2008).

Nicméně, manipulace s geny není tak snadná, jak vypadá. Ve smyslu tělesné aktivity nese několik genů informace pro zvýšení vytrvalosti nebo pro bílkoviny zvyšující svalovou hmotu. Neexistuje žádný jednotlivý gen pro „sport“!

Existují čtyři zajímavé geny pro vytrvalost:
  • angiotenzin konvertující enzym (ACE) je vasokonstrikční nebo vasodilatační látka,
  • erytropoetin (EPO) stimulující erytropoézu,
  • receptor d (peroxisome proliferator-activated receptor d, PPARd), který kóduje enzymy pro oxidaci mastných kyselin,
  • faktory indukovatelné hypoxií (HIF) pro změny dostupného kyslíku. 

Existují tři zajímavé svalové geny:
  • faktor MGF (mechano growth factor), faktor IGF-1 (insulin-like growth factor-1), factor IGFBP (insulin-like growth factor binding protein) pro řízení růstu svalů,
  • růstový hormon (GH) pro řízení svalové hmoty,
  • faktor gdf-8 (myostatin/growth differentiation factor) nebo faktor tgf-b (transforming growth factor-b) jako negativní regulátor růstu svalů.

Gene doping 1 en

Gene doping 2 en

Gene doping 3 en

Gene doping 4 en

Gene doping 5 en

drucken