Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Diuretika jsou produkty, které pomáhají vylučovat tekutinu z těla. Vyvolávají ztrátu vody částečnou paralýzou reabsorpce vody, tj. rychlost močení se zvyšuje. Silná diuretika mohou zvyšovat průtok moči na asi 6 litrů denně. 

Mezi diuretika patří sloučeniny, jako je:
  • acetazolamid, amilorid, bumetanid, kanrenon, chlorthalidon, kyselina etakrynová, furosemid, indapamid, metolazon, spironolakton, triamteren a thiazidy, jako je bendroflumethiazid, chlorothiazid, hydrochlorothiazid
  • a další sloučeniny s podobnou chemickou strukturou či podobnými biologickými účinky.

Jsou zakázány mimo i v rámci soutěží, kromě drosperinonu, který je legální.  Diuretika a ostatní „maskující“ látky jsou páté v četnosti užívání drog s 6,7 % ze všech nežádoucích analyticky zjištěných účinků na celém světě.  Nejčastěji používané látky jsou hydrochlorothiazid a furosemid s přibližně 30 % výskytu všech diuretických událostí.  

„Maskující látky“ jsou sloučeniny užívané ve snaze skrýt či maskovat přítomnost specifických ilegálních drog, které jsou vyhledávány při dopingových testech.  „Maskující látky“ jsou schopny narušit či zatajit zakázané sloučeniny v moči.  Diuretika tak mohou být „maskujícími“ látkami díky tomu, že ředí moč, což vede ke snížení hladin zakázaných látek vylučovaných z těla.

Diuretics 1 en

Diuretics 2 en

Diuretics 3 en

drucken