Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Kanabinoidy jsou skupinou přírodních látek nacházejících v rostlině Cannabis Sativa, stejně tak jako jejich syntetická analoga či jejich metabolity. Chemicky jde o deriváty dibenzopyrenu nebo monoterpenoidů. Cannabis sativa obsahuje více než 420 chemických sloučenin, z nichž nejdůležitější jsou:  Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC), Δ8-tetrahydrocannabinol (Δ8-THC), cannabinol (CBN) a cannabidiol (CBD).

THC je hlavní psychoaktivní složkou Cannabis Sativa odpovědnou za rozvoj psychických změn podobných těm, které se projevují v průběhu psychózy (psychomimetický efekt). Inhalace kanabinoidů má téměř bezprostřední vliv na centrální nervový systém. Perorální podání způsobuje prodloužený efekt, efektivita je snížena o 25-30 % dávky inhalační. THC se hromadí v tukové tkáni a rychle přestupuje přes hematoencefalickou bariéru, kde se koncentruje v limbické oblasti a senzomotorických strukturách mozku. Jeho koncentrace v mozku je 3-6krát vyšší než v krvi. Kanabinoidy jsou užívány zejména ve formě hašiše, hašišového oleje a marihuany. Prožitky euforie, relaxace, zesílené sluchové a zrakové vnímání způsobené marihuanou jsou téměř výhradně důsledkem jejího vlivu na kanabinoidní receptory v mozku.  Podobně jako v případě opiátů, které se váží přímo na receptory pro endorfiny, se kanabinoidní receptory váží na jejich specifickou molekulu - anandamid. Anandamid se podílí na ovlivnění nálady, paměti, chuti k jídlu, bolesti, poznávání a emocí. THC také zvyšuje dopamin uvolněný kompenzací inhibičního účinku GABA neuronů. Chronická konzumace kanabinoidů by mohla vést k destrukci některých receptorů neuronů mozku, vedoucích ke ztrátě pozornosti, paměti a zhoršené schopnosti se učit.

Kanabinoidy jsou metabolizovány v játrech. Přibližně 85 % z podané dávky je vyloučeno z těla do 5 dnů, ale celkové očištění od jejich metabolitů může trvat až 30 dní. Obvykle se kanabinoidy užívají ve formě cigaret („joint“) nebo fajfkou. Hašiš je přidáván do marihuany nebo tabákových výrobků („cigareta s marihuanou“). Vzhledem k tomu, že prahová hladina pro THC je přibližně 2 mg, může vykouření jedné cigarety způsobit u uživatele určité psychické příznaky.

Cannabinoids 1 en

Cannabinoids 2 en

drucken