Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Хормоните осъществяват ендокринната регулация на човешките функции. Те са химически посредници, продуцирани от ендокринни жлези и/или ендокринни клетки в други органи (бъбрек, сърце и др.), чиито секрети се отделят директно в циркулиращата кръв и се пренасят до прицелните клетки. Там хормоните, след свързване с белтъчни клетъчни рецептори, осъществяват своите ефекти. Главните ендокринни жлези в организма са: хипофиза, щитовидна, околощитовидни и надбъбречни жлези и панкреас, яйчници и тестиси. Хипоталамусът е основна част на ЦНС, но също така продуцира хормони и се счита за невро-ендокринен орган. Хипоталамусът има директна съдова връзка с предната хипофиза – хипоталамусните нервни клетки секретират в тази портална система няколко освобождаващи и инхибиращи хормона, които регулират аденохипофизната секреция. Всеки от основните хипофизни хормони има хипоталамусен освобождаващ хормон, често наричан освобождаващ фактор или либерин (гонадолиберинът стимулира отделянето и на двата преднохипофизни гонадотропни хормона, лутеинизиращия и фоликулостимулиращия хормон).

Следните хормони и техните освобождаващи фактори както и други вещества с подобна химична структура или подобен биологичен ефект са забранени:  

  1. Eритропоетинът (ЕПО) е гликопротеин, отделян от бъбреците (85%) и черния дроб (15%); секрецията на ЕПО се стимулира от хипоксията.
  2. Човешкият растежен хормон (hGH, соматотропен хормон – СТХ) е пептид, секретиран от предната хипофиза. Хипоталамичния соматолиберин и вероятно грелина стимулират секрецията на СТХ. Освен директните си ефекти върху прицелните клетки, СТХ стимулира и синтеза на инсулиноподобния растежен фактор 1 (IGF-1) във всички тъкани. В повечето тъкани IGF-1 има локални ефекти, но черния дроб го секретира в циркулиращата кръв. Механорастежния фактор (MGF) е подвид на IGF-1 и произлиза от същия ген. Експресира се в скелетните мускули. 
  3. Гонадотропините, забранени само при мъже, са лутеинизиращия хормон (ЛХ) и човешкия хорионгонадотропин (чХГТ). ЛХ е гликопротеин, секретиран от предната хипофиза, който регулира основно секреторната функция на тестисите и яйчниците. Хипоталамусния гонадолиберин стимулира секрецията на ЛХ. Човешкият хорионгонадотропин е плацентарен хормон. Наличието му в плазмата и урината е един от най-ранните признаци на бременността и е основа на тестове за ранна бременност. Малки количества от чХГТ се секретират също от различни тумори и в двата пола (туморен маркер).   
  4. Инсулинът се секретира от β-клетките на Лангерхансовите острови в ендокринния панкреас. Той влияе основно на въглехидратната, мастната и белтъчната обмяна. Той е разрешен само за лечение на спортисти с установен инсулинозависим захарен диабет.   
  5. Кортикотропинът (адренокортикотропен хормон - АКТХ) се произвежда в предната хипофиза и регулира секрецията на стероидните хормони от надбъбречната кора. Под въздействие на различни стресиращи фактори, хипоталамусът отделя кортиколиберин, който стимулира отделянето на АКТХ.

Hormones and related substances bg 1

Hormones and related substances bg 2

Hormones and related substances bg 3

Hormones and related substances bg 4

Hormones and related substances bg 5

Hormones and related substances bg 6

Hormones and related substances bg 7

drucken