Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Генът е биологична единица на наследствеността и опростен код за синтез на един протеин. В някои случаи тези гени са дефектни и съдържат грешна информация, което води до липса на синтез или обратното. В тези случаи генната терапия се опитва да поправи дефектния ген. Но трябва да се има предвид вероятна злоупотреба в спорта, ако е налице възможността например да се увеличат мускулните протеини.

Следователно възможността за злоупотреба с генната терапия в спорта кара Световната Антидопингова Агенция (САДА) да постави генния допинг в списъка на забранените вещества. Той е определен като:
”не терапевтично използване на клетки, гени, генни елементи или модулация на генната експресия, имащи способността да увеличат спортните постижения” (САДА, 2008).

Въпреки това, не е толкова лесно да се манипулират тези гени. В контекста на физическата активност, само няколко гена съдържат информация за повишаващите издръжливостта или мускулната маса протеини. Няма един единствен ”спортен” ген!    

Има четири интересни гена отговорни за издръжливостта:
  • ангиотензин конвертиращ ензим (АСЕ), който може да бъде вазоконстриктор или вазодилататор
  • еритропоетин (ЕПО), стимулиращ еритропоезата
  • пероксизомен пролифератор-активиран рецептор d (РРАRd), кодиращ ензимите за окислението на мастните киселини
  • хипоксия-индуцирани фактори за промените в наличния кислород  

Има три интересни мускулни гена:
  • механорастежен фактор (MGF), инсулиноподобен растежен фактор 1 (IGF-1), протеин свързващ инсулиноподобния растежен фактор (IGFBP) за контрола върху мускулния растеж 
  • хормон на растежа (GH, соматотропен хормон СТХ) за контрола върху мускулната маса
  • миостатин/растежен диференциращ фактор (gdf-8) или трансформиращ растежен фактор-b (tgf-b) като отрицателен регулатор на мускулния растеж  

Gene doping bg 1

Gene doping bg 2

Gene doping bg 3

Gene doping bg 4

Gene doping bg 5

drucken